ПЕТ ГОДИНА МАТУРЕ ГЕНЕРАЦИЈА 2012/2013

Године нас нису раставиле! 05. 06.2018. год. прославили смо пет година матуре у ресторану ШЕШИР МОЈ – СКАДАРЛИЈА. Било је лепо видети своју прву генерацију, завирити у њихове животе, вратити и поделити успомене…

spisak prisutnih SWScan00236

ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖНИ РАДОВИ

ГЕОМЕХАНИКА или тачније речено механика грађевинског тла је инжењерска наука која теоријски и практично изучава физичко – хемијске и инжењерске (механичке) особине грађевинског тла за потребе грађевинске технике. Геомеханика се бави проучавањем тла као масе која треба да сама себе одржи у равнотежи, да прими и носи оптерећење грађевинских објеката и најзад, као материјал који служи за израду земљаних објеката.                                                                                                          Под грађевинским тлом подразумевамо природну мешавину чврстих зрна минералног или органског порекла, воде и ваздуха. Тло је дакле хетероген систем. Чврсти делићи настали распадањем стена називају се зрна тла, чија се својства разликују зависно од састава стена чијим су распадањем настала. Механика тла изучава зрна d ≤ 60 mm,  док се крупнија зрна (60 mm ≤ 200 mm ) изучавају у грађевинским материјалима. Зрна чија јеd ≥200 mm изучавају се у механици стена.

ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖНИ РАДОВИ

Извођење истражних радова тла је обавезан поступак који се обавља пре почетка израде инвестиционо техничке документације, ради обезбеђивања инжењерско геолошке подлоге за пројектовање, извођење и експлоатацију грађевинских објеката. Сврха им је прикупљање информација за потребе механике тла. Циљ истражних радова је утврђивање слојевитости(директно или индиректно), слегања тла, међусобног односа слојева, носивости, деформаби-лности, стабилносто,подземне воде и њихов режим(водопропустљивост, правци струјања), уградљивости и тд., једном речју циљ истражних радова је прику-пљање података о показатељима природног стања тла. Резултати истраживања приказују се пројектима  инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања терена.

Теренске истражне радове можемо поделити на :

  1. Истраживања на површини терена
  2. Опити на лицу места („in situ“)
  3. Дубинска истраживања – сондирање терена
Untitled-1b

Теренска бушећа гарнитура

Војводе Степе - ламела " Д "

Геотехнички профил “ Војводе Степе“ ламела Д

О мени

Рођена сам у селу Павличане, општина Црна трава, 1959. год. Ован у хороскопу.  Бабица на порађају, мој тата. Дакле ” тата ме ударио мистријом по гузи”. Дипломирала на грађевинском факултету у Нишу,  1985. год. Живим и радим у Београду од 1987. год.  Од     1987. – 2011. радим у предузећу ХК ” Комграп ” а.д.  Бавила пројектовањем, извођењем, уговарањем… Од 2011. радим као наставник групе грађевинских предмета у Грађевинској школи у Београду.Волим природу и шетњу. Вероватно су то корени из детињства, одрастања у нетакнутој природи. Користим сваки слободан тренутак за шетњу по Кошутњаку. Обожавам природу, опушта ме у потпуности. Доле сам ја у свом царству. Копаоник, августа 2013. – боровнице које буде успомене на детињство и завичај. Поточић који сам пронашла, исти као онај поред моје завичајне куће. Још једна фотка, поред лепоте природе, евоцира емоције!

2013-08-13 12.46.142013-08-12 10.45.03
                                                
17

Елаборат геотехничких испитивања терена

Драги моји матуранти, ево делова једног интересантног пројекта (елабората) геотехничких испитивања тла. Ради се о геотехничком испитивању терена за потребе пројектовања изградње стамбеног објекта у Улици Васе Пелагића бр. 7.

Untitled-1

Геолошки профил бушотине В -1

Untitled-1 1

Геолошки профил бушотине В – 1

Untitled-1 2

Геотехнички профил А – А

Секција

Драги моји ученици трећег разреда, имамо занимљив задатак уз дружење. У претходном периоду смо причали о отварању геомеханичке секције. Ево дошао је тренутак. Потрбно је да  прво дамо име нашој секцији. Мој предлог је да то буде „ГеМеТЛА“.  Име наше секције је по томе шта изучава предмет. Истовремено треба  да  смислимо и лого наше секције! Лого је име уметнуто у узорак тла (измењени лапор) и наравно разред. Волела бих да чујем ваше мишљење и предлоге.

Untitled-1

Мој предлог

Срећан почетак и поздрав!

Професорка Игорка.

КРШТЕНИЦА

Моје име је Игорка. Морам признати, прилично ретко, карактеристично углавном за место мог рођења. За родитеље и укућане Ига или Иге. За колеге са бившег посла и драге људе Игорче и Иги.

Волим ово Иги, кратко је, евоцира успомене и баш је слатко! Ово је први разлог за крштење мог блога.

Геомеханичка испитивања –  предмет који предајем. Геомеханика или тачније речено механика грађевинског тла је инжењерска наука која теоријски и практично изучава физичко-хемијске и инжењерске( механичке ) особине грађевинског тла.

Почетном слову мога имена, додата почетна слова речи наставног предмета – назив је мог блога! Ово је други разлог, одабира назива мог блога.

Разлог, одабира поднаслова мог блога,  су означена слова,  у објашњењу проблематике коју изучава мој предмет.

Ово кратко објашњење крштења мог блога,  начин је,  на који прилазим наставним темама и појмовима, приликом рада са ученицима.