Елаборат геотехничких испитивања терена

Драги моји матуранти, ево делова једног интересантног пројекта (елабората) геотехничких испитивања тла. Ради се о геотехничком испитивању терена за потребе пројектовања изградње стамбеног објекта у Улици Васе Пелагића бр. 7.

Untitled-1

Геолошки профил бушотине В -1

Untitled-1 1

Геолошки профил бушотине В – 1

Untitled-1 2

Геотехнички профил А – А

Advertisements